Welke hulp is er voor jou? #coronageldhulp

Disclaimer

Wij doen ons uiterste best om Coronageldhulp zo duidelijk, compleet en actueel mogelijk te maken. Wij werken continu aan verbetering. De inhoud van deze site is gebaseerd op veel verschillende regelingen en bronnen van bijvoorbeeld de rijksoverheid, de belastingdienst, banken en gemeenten. Coranageldhulp is een wegwijzer om overzicht te krijgen in al deze informatie.

Deze site is geheel belangeloos tot stand gekomen met hulp van de volgende organisaties en mensen

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Ook niet voor schade, van welke aard ook.

Privacy en Cookies

De gegeven antwoorden zijn niet herleidbaar naar een persoon. We delen geen persoonlijke gevens en antwoorden met derden. We slaan de antwoorden wel anoniem op voor onderzoek en rapportage. 

We maken gebruik van cookies voor statistiek en analyse. Daarin worden de gegevens anoniem verzameld.