Welke hulp is er voor jou? #coronageldhulp

Met de Coronageldhulp willen wij ondernemers en werknemers helpen. Het geeft je een zo persoonlijk mogelijk overzicht van de overheidsregelingen en andere maatregelen zoals een betaalpauze bij de bank en uitstel van belastingen.

Om een persoonlijk overzicht te krijgen moet je een paar vragen invullen over jouw situatie. De gegeven antwoorden zijn niet herleidbaar naar jou persoonlijk. We delen geen persoonlijke gevens en antwoorden met derden.

We verwijzen door naar instanties waar je terecht kunt. De Coronageldhulp is een belangeloos initiatief van deze mensen en organisaties.  We doen ons best om zo compleet mogelijk te zijn en verbeteren continu.

We hebben informatie van o.a. de volgende bronnen gebruikt:

We hopen je hiermee op weg te helpen in deze moeilijke tijd.