Welke hulp is er voor jou? #coronageldhulp

Persbericht 

9 april 2020 

Tozo: Grens winst hoger dan netto grens

Coronageldhulp: online tool helpt mensen op weg met hun coronaregelingen

De overheid heeft een pakket regelingen om Nederlanders in financiële moeilijkheden door de coronacrisis te helpen. De regelingen zijn alleen wel complex en het aanvragen is niet eenvoudig. Ondernemers denken soms dat ze niet in aanmerking komen, omdat de aanvraagprocedure ingewikkeld is. Dat leidt ertoe dat er, ondanks het enorme aantal aanvragen, nog steeds kwetsbare mensen zijn die geen beroep doen op de regelingen. Online tool Coronageldhulp wil mensen op weg helpen met hun coronaregelingen.

Tozo: Grens winst hoger dan netto grens

De Tozo-uitkering voor zzp’ers en ondernemers laat bijvoorbeeld zien hoe complex de regelingen zijn. De uitkeringsgrens ligt op 1500 euro netto voor ondernemers met een partner en op 1050 euro netto zonder partner. Dat klinkt eenvoudig, maar het netto inkomen per maand is voor een ondernemer niet zo eenvoudig te berekenen. Er moet immers belasting worden betaald.

De overheid gaat ervan uit dat ondernemers 18 procent belasting betalen over hun winst. Dat betekent dat een ondernemer met een partner die tot 1833 euro aan winst per maand maakt ook nog recht heeft op Tozo. Voor een ondernemer zonder partner is dat 1283 euro. Daar komt nog bij dat de winst sterk afhangt van de bedrijfskosten die een ondernemer in mindering mag brengen bij de winstberekening.

Hoe de overheid daar precies mee omgaat is niet duidelijk. Zeker is wel dat de bruto grens om in aanmerking te komen voor Tozo een stuk hoger ligt dan de netto grens. Dat betekent onvermijdelijk dat er ook ondernemers zijn die wel hulp kunnen krijgen met Tozo, maar dit niet aanvragen omdat ze denken dat ze te veel verdienen.

Andere regelingen

Ook is er de mogelijkheid om uitstel van gemeentebelastingen te krijgen ingewikkeld. Tussen gemeenten zijn verschillen in bijvoorbeeld de duur van het uitstel en de aanvraagprocedure. 

Ook is er impact van een lager inkomen dit jaar op de inkomstenbelasting en toeslagen. Wie een inkomensdaling verwacht kan een aanpassing van de voorlopige aanslag en van zijn toeslagen aanvragen. Met de middelingsregeling is er straks de mogelijkheid om het bedrag aan inkomstenbelasting te verlagen. Er is een woud aan regelingen die ook nog eens op elkaar inwerken en het is bijna niet te doen om het overzicht te krijgen.

Om mensen hierbij te helpen in deze moeilijke tijd is er Coronageldhulp.nl. Deze tool geeft zzp’ers, ondernemers en werknemers een persoonlijk overzicht van regelingen waarmee ze de coronacrisis door kunnen komen. Het is laagdrempelig, toegankelijk en de tool verwijst door naar instanties waar mensen terecht kunnen.

Initiatiefnemers

Coronageldhulp is gemaakt door Henriëtte Raap-Scheele en Djaja Ottenhof van ActaVerba in samenwerking met Arnold Hendriks en Marcel Hein van WebHare. Het is een belangeloos initiatief, waaraan de initiatiefnemers niets verdienen.

Klik hier voor de tool.